info

HENKILÖSTÖ

KHT KTM Timo Virkilä

Tilintarkastus T. Virkilä Oy:n palveluksessa on omistajayrittäjä KHT KTM Timo Virkilä, joka on toiminut tilintarkastajana vuodesta 1990. Timo Virkilän ura alkoi aikoinaan Salmi, Virkkunen & Helenius Oy:ssä (nykyään PWC) samana vuonna, kun Suomi ajautui erittäin syvään ja pitkään lamaan. Tämä on antanut hyvän pohjan ymmärtää ja toimia jo tuolloin myös vaikeina taloudellisina aikoina.

Timo Virkilä on suorittanut KHT-tutkinnon vuonna 1996. Timo Virkilä siirtyi vuonna 1999 Tilintarkastajien – Revisorerna Oy Ab:n palvelukseen (nykyään EY) ja toimi siellä KHT-tilintarkastajana sekä osakkaana vuoden 2012 loppupuolelle saakka. Oman tilintarkastusyrityksen Timo Virkilä on perustanut vuoden 2013 alussa.

Ammatilliseen edunvalvontaan ja osaamisen kehittämiseen (hyvä tilintarkastustapa) liittyen Timo Virkilä toimii tällä hetkellä Ammattitilintarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtajana (yhdistys perustettu v. 1972). Aiemmin Timo Virkilä on myös ollut Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen jäsenenä kolme toimikautta v. 2018–2021

Lisäksi Timo Virkilä on toiminut KHT-yhdistyksen tilintarkastusasiantuntijana kahteen otteeseen 2000-luvun alkupuolella (noin 2- 3 vuotta) sekä 2010-luvulla (noin 1-2 vuotta). Timo Virkilä on lisäksi edelleen (v. 2001-) Suomen Tilintarkastajat ry:n (aiemmin KHT-yhdistys ry) tilintarkastustoimikunnan jäsen ja on edelleen merkittävällä tavalla mukana kehittämässä hyvää tilintarkastustapaa sekä tilintarkastusammatin sisältöä erityisesti tilantarkastajan raportointiin liittyen.

Tilintarkastus- tai muiden toimeksiantojen laajuus ja kesto saattavat edellyttää, että toimeksiannossa käytetään tilintarkastuksessa tai muissa toimeksiannoissa avustavia asiantuntijoita. Timo Virkilän laaja ja monipuolinen kontaktiverkko mahdollistaa tällöin myös tarvittaessa henkilöstöresurssien kasvattamisen.

Työelämän ulkopuolella Timo Virkilän pitävät virkeänä perhe (puoliso Leena sekä nyt jo aikuiset lapset Chom ja Rada) sekä kesäpaikka Hirvensalmella. Harrastuksina ovat jo kohta 30 vuotta jatkunut Rotarytoiminta sekä musta labradorinnoutaja Jaala ja sen kanssa liikkuminen. Talvisin Timo Virkilä harrastaa myös lumilautailua ja mutkamäen laskua. Myös luova joutilaisuus sopii Timo Virkilä.